Om u beter van dienst te zijn maken wij gebruik van cookies. Door te browsen op onze website, gaat u akkoord met de door ons gebruikte cookies - Lees meer - Verberg

Disclaimer

Deze Disclaimer is opgesteld omdat www.nlightened.nl veel waarde hecht aan privacy. De onderstaande tekst is bedoeld om je te informeren over de manier van adresverzameling en -verwerking voor www.nlightened.nl.

- jouw zakelijke gegevens worden opgenomen in onze relatiedatabase
- De gegevens worden gebruikt om je te informeren over onze dienstverlening
- Indien je jouw nieuwsbrief abonnement wilt opzeggen, kunt je op de link onderaan de nieuwsbrief klikken
- Deze website kan links naar andere websites bevatten. www.nlightened.nl is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van die websites.

De inhoud van deze site (www.nlightened.nl) is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. www.nlightened.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. www.nlightened.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van www.nlightened.nl. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren en op te slaan zonder schriftelijke toestemming van www.nlightened.nl. De informatie op www.nlightened.nl wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. www.nlightened.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. www.nlightened.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Als je vragen heeft over het gebruik van deze site of jouw ervaringen met deze website, neem dan a.u.b. contact op met: info@nlightened.nl.